Renovatie

Uw dak renoveren

Vroeg of laat krijgt elk dak te maken met problemen zoals veroudering, vervuiling en lekkages. Een van de belangrijkste oorzaken is het klimaat. Wind, regen, vorst en temperatuurschommelingen zijn factoren waar onze daken mee te maken krijgen. Voordat wij u een goed en onderbouwd advies kunnen geven door middel van een offerte maken we altijd meerdere insnijdingen in het dak om de dakconstructie te bepalen.

Schade voorkomen

Schade voorkomen

Door uw dak tijdig te laten renoveren voorkomt u grote schades. Daarnaast is het ook is het een waardevolle investering in de conditie en aanzicht van uw gebouw.

Gedetailleerd advies

Gedetailleerd advies

Het dak, de dakdoorbrekingen en alle detailleringen worden exact ingemeten. Wij signaleren ook bouwkundige gebreken en nemen dit mee in ons advies.

Uw dak weer als nieuw?